Skriv omtale
×
Rating

Send omtale
Ønsker du å få tilsendt nedbetalingsplanen på epost?
×

Skriv inn navn og epost, så sender vi deg din nye nedbetalingsplan på epost

brukervilkårene
Nei takk, fortsett uten
Fortsett

Guide: Forstå din kredittrating

En guide for å bygge og opprettholde en god kredittrating
Av DinKreditt | April 25, 2018

I vårt samfunn drevet av kreditt trenger alle å administrere sin kredittrating.  Den kredittvurdering du får påvirker dine evner til å få boliglån, kredittkort eller andre private forbrukerlån og de påvirker også dine priser på forsikringer samt dine evner til å leie bolig.

Til tross for sin betydning er kredittvurdering full av myter og feilinformasjon. Denne guiden er laget for å avkrefte myter og viser deg hvordan du kan håndtere din kredittrating slik at du kan nå dine mål.

3 Myter om kredittrating

 • Det er ikke så farlig med kredittscoren min
 • Jeg har ingen innvirkning på kredittvurderingen min
 • Hvis samboeren min har dårlig kredittscore har jeg også det

I denne guiden

 • Hvordan beregnes din kredittscore?
 • Hvilken betydning har kredittscore for den økonomiske hverdagen
 • Hvordan forbedrer man kredittscore?
 • Hvor ofte oppdateres din kredittscore?
 • Hvor og hvordan sjekker du kredittscore?

3 Myter om kredittrating

Myte 1

Det er ikke så farlig med kredittscoren min

Hvis du stopper en helt vanlig Ola Nordmann på gata og spør: Hva har du i kredittscore? vil du sannsynligvis ikke få mye til svar.

De færreste nordmenn har oversikt over sin egen kredittvurdering og hva slags innvirkning denne har på en potensiell lånesøknad. I og med at det er kredittvurderingen din som vil bestemme hvilken rente du får tilbud om når du søker om lån bør du holde deg oppdatert

Myte 2

Jeg har ingen innvirkning på kredittvurderingen min

Når man har dårlig oversikt over egen kredittscore er det heller ikke usannsynlig å tenke at man ikke rår over den heller. Dette er imidlertid helt feil. Det er dine, og bare dine, økonomiske handlinger og beslutninger som har innvirkning på kredittvurderingen din. Derfor bør du sette deg inn i hvordan kredittscore fungerer og hva du kan gjøre for å forbedre den, eller opprettholde den på et godt nivå.

Myte 3

Hvis samboeren min har dårlig kredittscore har jeg også det

Kredittscore og kredittvurdering gjøres på individuell basis. Selv om du er gift eller bor sammen med noen som har en lav kredittscore har dette ingen innvirkning på din egen. Det er først om dere tar opp felles gjeld sammen at kredittvurderingen vil gjennomføres delt på dere begge.

Kredittscore Guide

Hvordan beregnes din kredittscore?

kredittrating

Kort sagt er kredittscore en poengberegning av hvor sterkt du stiller for å få innvilget kreditt. Banker og tilbydere av forbrukslån og kredittkort benytter seg av disse poengene for å vurdere søkere. Den vanligste skalaen går fra 0 til 100 poeng.

1. Kredittvurderingen din beregnes utifra flere variabler

Det er en rekke forskjellige variabler som går inn i å beregne din kredittscore. Det er dessverre ingen av kredittopplysningsbyråene som ønsker å oppgi helt konkret hvordan denne beregningen gjennomføres. Men noen ting vet vi. De følgende tingene vil alle spille en rolle for kredittscoren din:

 • Betalingsanmerkninger
 • Hyppig adresseendring
 • Stor variasjon i inntekt
 • Alderen din
 • Lav inntekt
 • Om du er selvstendig næringsdrivende

2. Statistisk risiko for betalingsanmerkninger

Bisnode oppgir at kredittscore-modellen deres beregner den statistiske risikoen for at en person skal få en betalingsanmerkning registrert på seg i løpet av 12 måneder. Det som er interessant er at disse modellene som oftest ikke henter inn informasjon om deg spesifikt.

Kredittscore, i alle fall hos Bisnode, beregnes ved å analysere historikken til alle kredittaktive personer. Deretter ser modellen etter kjennetegn som så brukes for å regne ut sannsynligheten for at man skal pådra seg betalingsanmerkninger.

Kredittscoren din vil altså avhenge av tusenvis av andre forbrukere med samme alder som deg og deres økonomiske kjennetegn. Jo lavere kredittscoren din er, jo høyere er den beregnede sannsynligheten for at du vil få en betalingsanmerkning.

3. Vurdering av kredittscore hos forskjellige tilbydere

Det som er viktig å være klar over hva gjelder kredittscore er at forskjellige kredittgivere har forskjellige retningslinjer. Dette handler om risikoen den enkelte bank eller selskap er villig til å ta ved å gi deg kreditt. Som selvfølgelig vil reflekteres i renten og vilkårene du blir tilbudt på for eksempel et forbrukslån eller et kredittkort.

Hos noen tilbydere er det svært strenge krav til om en kredittsøknad innvilges eller ikke. Det kan foreligge helt spesifikke retningslinjer som for eksempel at kreditt ikke ytes til noen som har betalingsanmerkninger – selv om kredittscoren er høy. Men det som kanskje er vel så vanlig, spesielt på kredittmarkedet, er at kreditt kan innvilges selv om scoren er lav.

4. Kredittscore-modellen forbedres kontinuerlig

Med andre ord er beregningen av enkeltpersoners kredittscore en komplisert prosess. Det er vanskelig å fremskaffe pålitelig informasjon, og de færreste kredittopplysningsbyråer er villige til å gi oppskriften på en god kredittscore.

Det som er svært heldig er at det finnes så mange selskaper som jobber dedikert med kredittscore.

Modellene for statistisk beregning blir kontinuerlig oppdatert for å hele tiden gi et så helhetlig og grundig bilde av den enkelte forbruker som mulig.

Hvilken betydning har kredittscore for den økonomiske hverdagen

avslag på søknad

1. Kredittscore når du skal søke om kredittkort

I alle tilfeller hvor noen skal innvilge kreditt til deg vil kredittscoren din ha en stor betydning. Denne vil bestemme om du får innvilget kreditt i det hele tatt, og hva slags kredittramme du får. Men igjen er det stor variasjon fra selskap til selskap. Samtlige oppgir at du må ha en godkjent kredittsjekk for å få innvilget kreditt. Dette betyr som oftest at om du har aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger registrert på deg vil du få avslag på kredittsøknaden din. Men dersom kredittsjekken din går gjennom med hensyn til disse to tingene er det kredittscore som ligger til grunn for tilbudet du mottar.

Dette veies opp mot det enkelte selskapets retningslinjer for godkjenning av søknader. Og deretter gjøres det en beregning av hvor mye du kan få i kreditt, samt hvilken rente du må betale på kredittkortgjelden din. Når du skal søke om kredittkort bør du derfor gjøre deg kjent med kredittscoren din før du begynner prosessen.

Hvis du har en god oversikt i forkant vil du stille sterkere etter hvert som du mottar de forskjellige tilbudene. Da kan du selv gjøre en informert vurdering av hvilket tilbud som er best. Og tenke deg til hvilke retningslinjer de forskjellige selskapene jobber etter. Generelt sett er det slik at jo grundigere et selskap er med søknaden, og jo strengere krav de stiller, jo tryggere er du som forbruker.

2. Kredittscore når du skal søke om forbrukslån

Forbrukslån er per i dag den formen for innvilget kreditt med høyest kredittramme. Det tilbys forbrukslån på inntil 600.000 kroner i Norge og markedet er i en enorm vekst.

Som med kredittkortselskapene vil det være kredittscoren din i kombinasjon med selskapets retningslinjer som bestemmer utfallet av lånesøknaden din. Og dette med de forskjellige tilbydernes regler er det viktig å være oppmerksom på. Spesielt dersom det er snakk om flere hundre tusen kroner.

Et selskap som er villig til å innvilge et høyt lånebeløp til tross for lav kredittscore vil ha tatt høyde for dette i renten og vilkårene det tilbyr. Fordi rente og nedbetalingstid er de to viktigste faktorene i totalkostnaden på et forbrukslån er det viktig å være obs på dette.

Det er også verdt å nevne at kredittscore kun vil være relevant for lån uten sikkerhet, altså forbrukslån i Norge.

Lån med sikkerhet vil også ta kredittscoren din i betraktning, men her tas det pant i eiendom eller eiendel. Og dette vil stå for primærgrunnlaget for vurderingen av lånesøknaden din. Med lån uten sikkerhet, derimot, vil det alltid være kredittscore som har størst innvirkning på tilbudet du mottar.

Du vil ha flere valgmuligheter og større spillerom med en høy kredittscore. Derfor er det verdt å ta en titt på hvordan man kan forbedre kredittscore i praksis.

Hvordan forbedrer man kredittscore?

kredittrating

1. Forbedre kredittscore ved å rydde opp i gjeld

Som nevnt tidligere har betalingsanmerkninger og inkassosaker stor innvirkning på din kredittscore. Jo flere slike du har registrert på deg, jo lavere vil kredittscoren din bli. Derfor er et av de viktigste og mest praktiske tiltakene for å bedre kredittscore å rydde opp i gjeld. Dette bør du selvfølgelig uansett gjøre dersom du vurderer å ta opp et nytt lån eller søke om mer kreditt. Men i et langtidsperspektiv og med tanke på kredittscore er det også et viktig tiltak.

En inkassosak, eller et inkassokrav, oppstår når du ikke har betalt gjelden din innen fristen. Da skal du motta skriftlig varsel om at det vil startes en inkassosak, som også gir deg ytterligere 14 dagers betalingsfrist. Jo tidligere du tar tak i denne typen gjeldsproblemer, jo bedre er det for kredittscoren din.

 • Prioriter saker som har gått til inkasso

Det tar en stund før en inkassosak blir registrert hos kredittopplysningsbyråene, så hvis du er tidlig ute med oppryddingsarbeidet vil du sannsynligvis slippe en betalingsanmerkning. Betalingsanmerkning får du dersom du ikke klarer å betale gjelden din, og inkassosaken forblir uløst. Generelt sett er det vanskelig å få lån både med og uten sikkerhet med en betalingsanmerkning på bok. Derfor er det svært viktig å holde betalingsfrister på gjeld, spesielt med tanke på kredittscoren din.

En betalingsanmerkning blir ikke slettet før inkassosaken er henlagt som følge av at du har betalt gjelden din.

2. Forbedre kredittscore ved å ha en stabil økonomi og adresse

Selv om man sjeldent rår helt og holdent over inntekten sin er det en rekke ting som vil ha innvirkning på kredittscoren din.

 • Stabil inntekt over en lengre periode

En stabil økonomi betyr som oftest en fast inntekt over lengre perioder. Dersom du ønsker å bedre kredittscoren din er eksempelvis det å bytte jobb ofte en dårlig idé. Da vil det registreres mye variasjon i inntekten din, og med mindre denne er økende vil kredittscoren din gå nedover. Hvis du vurderer å søke om lån eller ta opp kreditt er det derfor smart å tenke på dette i relasjon til jobbsituasjonen din. Har du hatt en jobb lenge og vurderer å gå over til noe annet? Da kan det være lurt å søke om kreditt eller lån i forkant av denne endringen. Selv om du selv vet at inntekten vil forholde seg stabil i det lange løp vil enhver forandring ha innvirkning på kredittscoren din.

 • Stabil adresse over en lengre periode

Hyppig adresseendring vil også være negativt for kredittscore. Dette anses som et tegn på økonomisk ustabilitet av analyse-modellene. Sånn sett er sannsynligheten stor for at vilkårene og renten du blir tilbudt ved en kredittsøknaden vil være dårligere om du skifter bosted ofte. Igjen er det lurt å være føre var og tenke flytting i sammenheng med søknad om lån eller kreditt. Hvis du kan foreta søknaden din før du flytter på deg vil dette i de aller fleste sammenhenger være positivt for kredittscoren din.

 • Alder har en betydning

Helt til sist er det også verdt å vite at alderen din har innvirkning på kredittscore. Dette er det selvfølgelig vanskelig å gjøre noe med. Men om du er ung og skal søke om kreditt bør du da sørge for å kompensere i de andre variabel-områdene for beregning av kredittscore.

Hvor ofte oppdateres din kredittscore?

kredittscore

1. Tar utgangspunkt i dine likningstall

Analyse-modellene for kredittscore er under kontinuerlig oppdatering. Det er som nevnt for å forsikre at kredittscore som tildeles er så riktig som mulig. Enn så lenge har vi imidlertid ikke et gjeldsregister i Norge. Derfor er det ligningstallene for siste inntektsår som benyttes når kredittopplysningsselskapene skal beregne din kredittscore. Det betyr med andre ord at kredittscoren din ikke oppdateres mer enn én gang i året.

2. Ulemper 

Dette har både fordeler og ulemper for forbrukere i Norge. Ulempen handler primært om at eventuell endring av kredittscore kun skjer én gang i året. Selv om du rydder opp i eventuelle betalingsanmerkninger eller inkassosaker vil dette altså ikke reflekteres i kredittscoren din før ligningstallene er inne. Dette kan være frustrerende dersom man ønsker å søke om lån eller kreditt og har gammel gjeld som henger igjen på kredittscoren. I slike tilfeller kan det imidlertid være en god idé å informere kredittgiver om at den økonomiske situasjonen din har endret seg. Da kan det hende at du allikevel vil få søknaden din godkjent.

3. Fordeler 

Det at kredittscoren din bare oppdateres en gang i året er også fordelaktig. Du har nemlig god tid på deg til å sette i gang med forskjellige tiltak som vil ha innvirkning på vurderingen. Får du en lønnsøkning vil dette eksempelvis føre til en bedret kredittscore når ligningstallene er registrerte. Hvis du fikk innvilget kreditt eller lån med en ugunstig kredittvurdering i nåværende inntektsår vil du kunne be om en revurdering med en høyere kredittscore. I slike tilfeller kan det hende at du får tilbud om en bedre rente eller nedbetalingsvilkår med høyere poengsum. Dette understreker bare hvor viktig det er å holde seg oppdatert om egen kredittscore. Når du jobber aktivt for å endre den til det bedre vil du ha flere valgmuligheter hva gjelder kredittramme og lån uten sikkerhet.

4. Gjeldsregister

Det har vært varsling om et gjeldsregister i Norge en god stund. Ved skrivende stund er dette fortsatt ikke vedtatt, men det er stor sannsynlighet for at dette vil være på plass i 2017. Da vil kredittscoren blir oppdatert kontinuerlig noe som vil være til fordel for de som har ryddet opp i all gjeld. I dag er det kun betalingsanmerkninger som blir oppdatert kontinuerlig. 

Hvor og hvordan sjekker du kredittscore?

kredittrapport

1. Krav på å vite egne kredittopplysninger

Du har krav på dine egne kredittopplysninger. Det finnes selvfølgelig betalte løsninger på nettet hvor du enkelt logger inn for en liten sum. Dette kan være en fin måte å sjekke kredittscoren din på, fordi det er både raskt og enkelt. Allikevel er det greit å være klar over at dette er gratisinformasjon du kan uthente når du vil. Kredittopplysningsselskapene er pliktige til å gi ut informasjon til privatpersoner om deres kredittopplysninger. Og det er som vi har vist i denne artikkelen viktig å vite hvordan man ligger an når det kommer til kredittvurdering.

De eneste selskapene som har lov til å gi ut opplysninger om kreditt er registrerte og godkjente kredittopplysningsbyråer. Bisnode og Experian er to av de største selskapene innen dette feltet i Norge. Hos sistnevnte er det nå blitt mulig å registrere seg som portalbruker og med BankID kan du enkelt hente ut kredittinformasjon på deg selv.

2. Hent ut kredittopplysninger når oppdatert versjon foreligger

Når du mottar kredittinformasjonen din er det viktig å huske at kredittscore er basert på ligningstall fra foregående inntektsår. Selv om privatøkonomien din har endret seg i løpet av året vil dette altså ikke ha innvirkning på kredittvurderingen din. Hvis du ønsker å holde deg oppdatert om kredittscoren din, slik du burde, kan det derfor være lurt å hente ut informasjonen når den er fersk. Da blir det også lettere for deg å holde styr på hvordan eventuelle økonomiske beslutninger og hendelser vil påvirke kredittscoren din ved slutten av året.

 • Informativt
 • Gratis tjeneste
 • Nyttig for deg